Sociale zekerheid

United People Foundation (UPF) streeft naar het invoeren van een sociale zekerheid systeem wat uit de volgende twee delen bestaat:

  • Een publieke basisregeling;
  • Een aanvullende levensloopspaarregeling.

Publieke basisregeling
UPF wil dat over de hele wereld een basisinkomen systeem wordt ingevoerd, waarbij voor alle mensen over de hele wereld, zo goed mogelijk invulling aan de hieronder genoemde uitgangspunten van de Nieuwe Verklaring van de Rechten van de Mens (NVRM) wordt gegeven:

Het basisinkomen systeem die door de overheid en of lokale gemeenschappen aan alle mensen over de hele wereld wordt verstrekt bestaat uit de volgende vier onderdelen:

  • Jongeren (kinderen en studenten);
  • Zieken en arbeidsongeschikten;
  • Ouderen;
  • De rest van de mensen.

Het basisinkomen voor jongeren bestaat uit een basis pakket eten, drinken, kleding en gratis gebruik van onderwijs, leermiddelen en gezondheidszorg. En indien nodig gebruik van openbaar vervoer van huis naar school en terug. Dit basisinkomen kan in natura en of deels in geld worden toegekend.

Het basisinkomen voor zieken en arbeidsongeschikten bestaat uit een inkomen ter hoogte van (bijna) 100% van het minimumloon en recht op gratis gebruik van gezondheidszorg.

Het basisinkomen voor ouderen bestaat uit een inkomen ter hoogte van (bijna) 100% van het minimumloon en recht op gratis gebruik van gezondheidszorg.

Het basisinkomen voor de rest van de mensen bestaat uit een werk en inkomensgarantie systeem. Waarbij mensen normaal salaris krijgen voor het type werk wat men doet. Als er geen werk is behoud men het recht op doorbetaling van (bijna) 100% van het minimum loon en recht op gratis gebruik van gezondheidszorg.

Voor de hoogte van het minimumloon wordt hier uitgegaan van de helft van het inkomen wat een gemiddelde werkende in een land verdiend. Met een minimum wat nodig is om in de basis levensbehoeften te kunnen voorzien. Mensen die deze publieke inkomens-verzekering niet voldoende vinden kunnen deelnemen aan de levensloopspaarregeling.

Norm van het minimumloon ten opzichte van het inkomen van een gemiddelde werkende sluit aan op de definitie die Europa voor de armoedegrens gebruikt. Mensen die minder dan de helft van het gemiddelde inkomen verdienen leven volgens deze definitie onder de armoedegrens. (De hoogte van het minimumloon in Amerika is ongeveer een kwart van wat een modale werknemer verdiend).

De kosten van de publieke basisregeling worden betaald uit een nieuw in te voeren rechtvaardig, efficiƫnt, eenvoudig en transparant belastingsysteem.

Aanvullende levensloopspaarregeling
UPF wil dat over de hele wereld een levensloopspaarregeling wordt ingevoerd waarmee mensen kunnen sparen voor:

  • Aanvullend inkomen bij pensioen;
  • Aanvullend inkomen bij ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid;
  • Woonspaarplan / betaalbare huisvesting.

Het idee voor de levensloopspaarregeling is gebaseerd op een systeem wat in Singapore al een langere tijd bestaat en in praktijk bewezen heeft goed te functioneren.

Betaalbaar wonen
Onderdeel van artikel 25 van de Nieuwe Verklaring van de Rechten van de Mens (NVRM) is het recht op betaalbaar wonen. Groot deel van de wereld bevolking woont nu in een krot. De komende jaren moeten vele miljoenen woningen gebouwd worden om alle mensen over de hele wereld fatsoenlijk te kunnen huisvesten. In de visie van United People is de levensloopspaarregeling de belangrijkste bron voor financiering van betaalbare huisvesting.