Consumentenbelangen

United People Foundation (UPF) wil in alle landen waar ze werkzaam is zorgen dat daar (voor zover er in een land nog geen organisatie bestaat die dit doet), een onafhankelijke organisatie komt die:

  • De belangen van United People (UP) consumenten behartigt;
  • Met groepsinkopen aantrekkelijke kortingen voor alle co√∂peratieleden van UP regelt;
  • Onderzoek doet en de resultaten hiervan voor leden van UP zichtbaar maakt in hoeverre goederen en diensten maatschappelijk verantwoord gemaakt worden of niet;
  • Onder de leden van UP onderzoek doet naar waar behoefte aan is, wat er gemaakt wordt en ondersteuning verleent bij het afstemmen van vraag en aanbod.

Dit moet je zien: The Story of Stuff. Het kan de manier waarop je naar alle dingen in je leven kijkt voor altijd veranderen!