Projecten

United People Foundation (UPF) is vastbesloten een eerlijk, efficiënt, eenvoudig, transparant, rechtvaardig en pro-life circulair ICT-model in te voeren, waarin alle rechten van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens worden gehonoreerd en de doelstellingen van UPF kunnen worden gerealiseerd. De mens dient nu eenmaal zorg te dragen voor al het leven!

Door volledig samen te werken met SNEW, gevestigd in Nederland en België, kunnen wij de nieuwste ontwikkelingen tonen in het circulaire ICT-model. Het is vooruitstrevend, sociaal maatschappelijk verantwoord en lacht het leven toe. In de toekomst zullen wij meer landen en continenten hierin betrekken. Voor meer informatie over dit project bezoek je: SNEW.

Een ander doel van United People Foundation (UPF) is, om de basisrechten van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te waarborgen door: Het beperken van zaken die op enige wijze gerelateerd zijn aan rente, inflatie en speculatie.

UPF draagt daarin bij door haar doelstellingen te realiseren via de oprichting van coöperatieve organisaties waarin alle activiteiten plaatsvinden. Dit om mensen in staat te stellen nieuwe (financiële) systemen te creëren en te implementeren. Dus van, voor en door de mensen.

Met dit doel voor ogen is in Nederland de coöperatie De Blije B in oprichting. Mensen kunnen daar lid van worden en actief in participeren. Voor meer informatie klik je op: De Blije B.

De investeringen van United People Foundation (UPF) in mensen, bedrijven en organisaties komen zoveel mogelijk overeen met onze doelstellingen. Wij realiseren onze doelstellingen in samenwerking met derden. Een goede samenwerking is de sleutel tot succes!

De UPF investeringen groeien op een organische wijze voort, vergelijkbaar met de manier waarop een moestuin groeit en opbrengst PLUS rendement geeft. Hieronder staan voorbeelden van initiatieven: 1) die ons inspireren, 2) waarin we samenwerken of 3) waarin we zelf investeren. Binnenkort worden meer projecten getoond.

Voor meer informatie over deze vorm van ondernemen klik je op: ZERI.