Zet jouw stem en vrije wil op de kaart

Welkom bij United People Movement. Wij nodigen je uit om De Verklaring van Vrede te lezen. Spreekt deze je aan? Vul dan het invulformulier op deze pagina in en onderteken het digitaal. Met de ondertekening van de Verklaring van Vrede komt het omslagpunt naar echte onomkeerbare veranderingen dichterbij. Dat komt door alle deelnemers die hun nek uitsteken door DOEN.

Want hoe anders? We kunnen er nog jaren over praten, maar alleen door DOEN zal alles veranderen. Samen gaan ondernemen als kleurrijke eenheid in diversiteit, vanuit een collectieve coöperatie. Daarover kan je lezen in De 12 punten van verandering. Samen zijn wij de verandering, echte macht en waarde. Als veel mensen in beweging komen, dan bepalen wij ZELF wat er in onze wereld gebeurt.

IJsland is hierin HET voorbeeld geworden voor de mens die verandering en oplossingen wenst. Het omslagpunt kwam door de IJslandse mensen ZELF, die de Beweging en (r)evolutie op gang brachten. Via een referendum stemden de IJslandse mensen voor het herschrijven van de grondwet. IJsland toonde aan, dat als burgers ECHT een koerswijziging willen, dit ook daadwerkelijk gebeurt. Wie volgt?

Het ondertekenen van de Verklaring van Vrede zet JOUW STEM weer op de kaart gelijk er in IJsland gebeurde. Alleen is het nu wereldwijd. Ja echt, beluister de onderstaande (korte) video maar eens. Samen creëren wij een nieuwe wereld waarin wij wereldburgers de touwtjes in handen hebben. Deel deze pagina en breng de Verklaring van Vrede verder. Onder de video tref je de Verklaring ook aan.


Deze Verklaring van Vrede beoogt de bevrijding van: alle kinderen (inclusief ons innerlijke kind) op deze planeet, zodat de mens in vrede en harmonie met zichzelf, elkaar, de flora en fauna voort kan leven.

Artikel 1. Het ontstaan
Het ontstane ongeboren kind heeft het recht te leven in een gezonde en liefdevolle leefomgeving. De ouders van het kind dienen hiervoor als eerste te zorgen in samenwerking met de samenleving.

Artikel 2. De geboorte
De mensheid dient in samenwerking met de ouders van het kind er voor te zorgen dat een kind geboren kan worden in vrede, vreugde en veiligheid onder gezonde en liefdevolle leefomstandigheden.

Artikel 3. De bescherming
Het opgroeiende kind heeft recht op bescherming tegen elke inbreng van buitenaf die het lichaam, verstand, geweten, de ziel of geest direct of indirect kan of zal beschadigen. Daaronder vallen onder meer: politieke- en religieuze mensenleer, oorlog, (seksuele)mishandeling, rassenleer, dualiteit, propaganda, etcetera.

Artikel 4. Het soevereine
Elk kind behoudt vanaf de geboorte het recht op een gezond leven in vrijheid. Krachtens de vrije wil zal de soevereiniteit, gelijkwaardigheid, en de onschendbaarheid daarvan, altijd worden gerespecteerd.

Artikel 5. De ontwikkeling
De ouders en/of verzorgers van het kind zullen in samenwerking met de mensheid ervoor zorgen dat het kind liefdevol en optimaal wordt ontwikkeld conform de zuivere 'bezieling en blauwdruk' van het kind. Via nieuwe onderwijssystemen kan men weten waar het kind blij van wordt en goed in is. Daar ligt de 'potentie'.

Artikel 6. De status volwassen
Wordt een kind 18 jaar, dan krijgt het: de status 'volwassen', de sociaal-maatschappelijke verantwoording, stemrecht in het coöperatief collectief en recht op betaald werk gelijk de 'potentie' van het kind.  

Artikel 7. Het basis leefrecht
Het basis leefrecht geeft alle kinderen en volwassenen recht op liefde, zuiver drinkwater, gezonde voeding, schoenen, beschermende kleding, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en bewustzijnsgroei.

Artikel 8. Een goed beheer van al het leven
Als mens en samenleving is het onze plicht om een Goed Beheer van Al het Leven na te leven als voorbeeld aan onze kinderen die de toekomst zijn. Een Goed Beheer van Al het Leven is gebaseerd op De nieuwe Verklaring van de Rechten van de Mens en De 12 punten van Verandering als uitgangspunt.

Artikel 9. Het bindend referendumrecht
United People Movement (UPM) zal de coöperatieve stem zijn van alle deelnemers. Zo bepaalt UPM (mede) wat er in elk land gebeurt. Waar nodig, zullen alle ingezetenen via het bindend referendumrecht hun land reorganiseren. Dit elimineert verspilling en zal opbouwende energie geven aan de samenleving.

Artikel 10. Mede-eigenaar van basisvoorzieningen
United People Movement zal als coöperatieve onderneming stapsgewijs eigenaar worden van: onderwijs, gezondheidszorg, water- en voedselvoorziening, (groene) energievoorziening, infrastructuur, bankzaken, openbaar vervoer, (verhuur) huisvesting en overige gewenste basisvoorzieningen.

Artikel 11. Een basisinkomen uit winstdeling
United People Movement heeft als coöperatieve onderneming een sociaal-maatschappelijk karakter. Alle certificaathouderleden hebben collectieve voordelen en winstdeling. Uit de netto winst bouwt iedereen een basisinkomen op. De aanschaf van ledencertificaten is laagdrempelig, zodat iedereen kan meedoen.

Artikel 12. De gelijkwaardigheid van mensen
Elke United People Movement deelnemer kan zich beroepen op alle rechten, vrijheden en plichten uit de Verklaring van Vrede, zonder enig onderscheid van welke aard dan ook, zoals volk, huidskleur, geslacht, taal, religieuze-, politieke- of andere overtuiging, afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Als mens van vlees en bloed, in zich dragende bezieling en verstand, verklaar ik in het Hier en Nu op basis van mijn vrije wil, de Verklaring van Vrede te willen mede realiseren omwille van het leven zelf.

Ga op deze pagina naar het invulformulier om je digitale handtekening te plaatsen. Alvast bedankt.