Belastingssysteem

Geld wordt al een aantal jaren voor 97% van het totale transactiebedrag in de wereld voor speculatie gebruikt. Banken en speculanten maken hier grote winsten mee die in werkelijkheid niet bestaan. Grote groepen burgers zijn hier de dupe van.

Ook wordt al jaren consumptie en het leveren van arbeid zwaar belast en het speculatieve gebruik van geld bijna niet belast. United People Foundation (UPF) wil dat de BTW en belasting op arbeid wordt afgeschaft en vervangen door een transactiebelasting met een tarief van ca. 10%. Deze nieuwe belasting wordt geheven over elke euro of dollar etc. die men van een ander ontvangt. Dit idee sluit aan op de tiende-penning die we in Europa in het verleden een lange tijd hebben toegepast.

De nieuwe transactiebelasting sluit het beste aan op de doelstelling van UPF om een rechtvaardig, efficiƫnt, eenvoudig en transparant belastingsysteem in te voeren.

De nieuwe transactiebelasting brengt, indien we er rekening mee houden dat door invoering van deze nieuwe belasting het speculatieve gebruik van geld bijna volledig ophoud te bestaan, nog steeds genoeg op om de kosten van de publieke basisregeling van het Sociale zekerheid systeem, inclusief kosten van de gezondheidszorg en onderwijs te betalen.

Elf landen in Europa hebben de eerste stap in de goede richting gezet door een transactiebelasting systeem in te voeren. Klik hier voor meer informatie over de invoering ervan.