Financieel systeem

United People Foundation (UPF) is voor het invoeren van een rechtvaardig, efficiënt, eenvoudig en transparant financieel systeem waarmee alle rechten van de Nieuwe Verklaring van de Rechten van de Mens (NVRM) en doelstellingen van UPF gerealiseerd kunnen worden.

Aanvullende doelstelling van UPF op het voorzien in de basisrechten van NVRM is het beperken van rente, inflatie en speculatie. UPF draagt met haar activiteiten bij, waaronder het opzetten van coöperatieve organisaties, om de mensen de mogelijkheid te geven zelf een nieuw financieel systeem in de wereld te zetten.

Voor dit doel wordt in Nederland de eerste coöperatie (B of Joy) opgezet en van daaruit wereldwijd. Mensen kunnen er lid van worden en actief aan meedoen. Voor meer informatie en nieuws klik je hier.

B of Joy is een 'grassroots' burgerinitiatief van professionals en een coöperatieve fairtrade pro-life bank in oprichting. Het is honderd procent van, door en voor de mensen!