Collectieve financiering geeft bevrijding

Gelieve deze pagina in zijn geheel te lezen. Je wordt per slot van rekening niet elke dag mede-eigenaar van een nieuw financieel platform. United People Foundation (UPF) staat voor het verenigen van alle soorten van mensen. Zij verzorgt de uitgifte van Eeuwigdurende Ledencertificaten (ELC’s), uitsluitend voor haar eigen- en in oprichting zijnde coöperaties. ELC houders bouwen het eigen vermogen van de coöperaties op tegen goede condities. Met de ELC’s ontstaat een collectieve financieringsmogelijkheid van werkkapitaal en middelen, waarmee wordt geïnvesteerd in de UPF doelen.

Bij UPF staat een Goed Beheer van Al het Leven centraal en is gebaseerd op de Nieuwe Verklaring van de Rechten van de Mens (NVRM). In deze verklaring betekenen de woorden United People; Van, Voor en Door de mensen. Wij zien een wereld van welvaart en vrede. Verspilling, onrecht, gif, oorlog en armoede behoren in het museum. Heden focust UPF op de implementatie van een simpel, effectief, transparant, fairtrade en pro-life B of Joy financieel platform.

Over de Eeuwigdurende Ledencertificaten
ELC’s zijn genummerd, staan op naam, zijn levenslang je eigendom en via het erfrecht overdraagbaar. Een ELC kost € 100,-. Je kunt één of meer ELC’s aanschaffen, tot een maximum dat in het huishoudelijk reglement is bepaald, als aandeel in het totaal van het eigen vermogen van de coöperatie. Jaarlijks wordt in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de coöperatie door haar leden bepaald, welk rendement er op de ELC’s kan worden uitgekeerd. Om deel te nemen aan de ALV, dien je als ELC houder lid te zijn van de coöperatie. Afhankelijk van het type coöperatie wordt er per jaar een bescheiden contributie gevraagd voor het lidmaatschap. ELC houders hebben altijd één stem binnen de coöperatie, ongeacht het aantal ledencertificaten dat men in bezit heeft.

Deelnemen aan nieuw financieel platform
Door één of meer ELC’s te kopen van het B of Joy platform maak je een onomkeerbare verandering in de financiële wereld mede mogelijk. Een bijdrage van € 100,- of meer is, vanwege de werkkapitaal eis, een zeer belangrijke stap in het proces van de internet bankvergunningaanvraag. Bij 10.000 ELC houders wordt de bankvergunning aangevraagd. Na goedkeuring van de aanvraag is men, mits voldaan aan alle voorwaarden, verplicht om binnen afzienbare tijd de bankvergunning af te geven. Daarna wordt B of Joy operationeel als bank.

B of Joy Eeuwigdurende Ledencertificaten kopen
Voor de aankoop van ELC’s moet men 18 jaar of ouder zijn. ELC's kan men enkel op één naam registreren. De bijdragen lopen via UPF, die alle B of Joy zaken beheert. Door het formulier hier rechts in te vullen wordt je op een eenvoudige wijze ELC houder (mede-eigenaar) van B of Joy. Na inschrijving via het aankoopformulier en ontvangst betaling, wordt per e-mail een ontvangstbevestiging en een op naam gestelde Eeuwigdurende Ledencertificaat (ELC) verzonden.

Geef je stem de kracht van een referendum
Als project van UPF is B of Joy: Van, Voor en Door mensen. En het is een burgerinitiatief van professionals. De 10.000 ELC houders vormen de kritische massa en het B of Joy draagvlak. Hoe meer ELC houders, des te krachtiger de verandering is. Geef je stem de kracht van een referendum en doe ook mee. Wijzelf zijn de verandering! Vertel het door. Alvast bedankt.