Visie

Bij United People Foundation staat een 'Goed Beheer van Al het Leven' centraal en is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (URVM). In deze verklaring zijn de woorden 'United Nations' vervangen door 'United People' als zijnde Van, Voor en Door de mensen. Het staat voor: Eenheid in diversiteit, welvaart, veiligheid, liefde, vrijheid, dienstbaarheid, welbevinden en vrede. United People is een middel om de samenleving te dienen en haar visie te leven. Vanuit natuurlijke bewustzijnsgroei wordt rendement mogelijk om het leven op aarde te verbeteren.

Missie

United People houdt zich bezig met het ontwikkelen en promoten van innovatieve projecten, producten en diensten, die uitsluitend dienstbaar zijn aan de samenleving. United People investeert in de flora, fauna, de mensheid en in een gezonde economie. In samenwerking met derden zorgt United People voor een gebalanceerde implementatie van zijn dienstbare projecten, producten en diensten. Zo brengen wij geld terug naar een middel, om ons leven makkelijker te maken. Onze activiteiten geven alleen rendement op basis van een natuurlijke groei. Het resultaat is een samenleving waarin mensen een bestaan opbouwen vanuit respect en medemenselijkheid. Wij zijn namelijk zelf de verandering.