Home

United People Foundation (UPF) is een stichting die zich inzet voor een eerlijke en duurzame samenleving. Als een platform dat mensen, instellingen en organisaties samenbrengt, zijn duurzaamheid en transparantie hierbij de belangrijkste criteria.

Doelstelling

Het uitgangspunt hierbij is ‘een goed beheer van al het leven’, zoals dat staat beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Deze verklaring werd op 10 december 1948 ondertekend door de 48 landen die zich hadden aangesloten bij de Verenigde Naties.

Inmiddels zijn er 192 landen lid van de VN, maar nog altijd is een rechtvaardige samenleving geen vanzelfsprekendheid. Overheden willen vaak wel, maar kunnen niet, omdat ze gebonden zijn aan een beperkend financieel systeem. Door dat financieel systeem te herzien met de B of Joy, creëren we de voorwaarden om de doelstellingen van UPF te kunnen realiseren.

B of Joy

Binnen die context vervult de B of Joy, een initiatief van United People Foundation, als rentevrije bank een sleutelrol door te investeren in lokale economieën en duurzame projecten. Op die manier werken we samen aan een gezonde en rechtvaardige samenleving.

Rente is parasitair en veroorzaakt tekorten en crises. B of Joy geeft in plaats van rente Financieel, Ecologisch, Emotioneel en Sociaal rendement, op basis van natuurlijke groei.

Door coöperatief te verenigen, transformeren we de individualistische samenleving in een participatiemaatschappij. Lees meer over de B of Joy.

Een bank in oprichting

B of Joy is een bank ‘van, voor en door mensen’, waarbij we weer zelf ons geld gaan beheren.

Wij ontwikkelen, adviseren, promoten en implementeren niet alleen, we verzorgen ook de uitgifte van Ledencertificaten voor onze eigen coöperaties in oprichting, zoals onder andere de B of Joy.

Bent u klaar voor een frisse wind door bankenland? Dan is de vraag: welke waarde kent u toe aan een rechtvaardige samenleving? Voor € 25,- doet u al mee. Voor € 100,- wordt het ook uw bank. Doe mee.

Koop certificaat
De Blije B